HELP 
Sneltoetsen van het pakket
 Algemene informatie, instellingen en tips

Tips
  • Functie toetsen [F1], [F2] etc. activeren
    Op sommige toetsenborden komt de "F-Lock" toets voor. Met deze toets kunt u de functietoetsen van uw toetsenbord aan- en uitschakelen.

Sneltoetsen per programma

SNELTOETS FUNCTIE

ALGEMENE SNELTOETSEN

[F1] Start het pakket Help met de helppagina van het actieve het pakket programma/programma onderdeel
[F4 ]
Alleen in velden met:
Roept een keuzevenster op met gegevens uit de administratie, die u op de huidige cursorpositie kunt invullen
[F5] Huidige scherm bijwerken / verversen
[TAB] Naar de volgende optie / het volgende veld gaan
[Shift+TAB] Naar de vorige optie / het vorige veld gaan
[Esc] * Sluit dialoogvenster
* De huidige taak annuleren
* Bij een melding: Linker muis klik op [Annuleren]
[Spatiebalk] * Selectievakje in of uitschakelen
* Bij een melding: Linker muis klik op [OK], mits [OK] actief is
[Enter] * De opdracht voor de actieve optie of knop uitvoeren
* Ga naar het volgende veld
Pijltoetsen * De cursor in de gewenste richting verplaatsen
* Een keuzerondje selecteren
[Home] Ga naar de eerste regel van de eerste pagina
[PageUp] Ga naar de volgende pagina
[PageDown] Ga naar de vorige pagina
[End] Ga naar de laatste regel van de laatste pagina
[Del] (Geselecteerde tekst) verwijderen
[Alt+F4] Programma afsluiten
[Alt+Onderstreepte letter op het scherm] Linker muis klik op tekst met onderstreepte letter
[Ctrl+PgUp] Ga naar het volgende tabblad
[Ctrl+PgDown] Ga naar het vorige tabblad
[Ctrl+X] Geselecteerde tekst knippen
[Ctrl+C] Geselecteerde tekst kopiëren
[Ctrl+V] Gekopieerde / geknipte tekst plakken
[Ctrl+Z] Ongedaan maken
[Ctrl+N] Een nieuw item aanmaken
[Ctrl+D] Een item of regel verwijderen
[Ctrl+O] Open administratie
[Ctrl+S] Nieuwe, toegevoegde of gewijzigde gegevens opslaan
[Shift+pijltoetsen] Selecteren van tekst
Rechtermuisknop
Snelmenutoets
Snelmenu tonen

SNELTOETSEN Boekingsprogramma

[Shift+Enter] Huidige boekingsregel afmaken en opslaan
[Shift+F4] Algemeen
Roept een keuzevenster op met gegevens uit de administratie, die u op de huidige cursorpositie kunt invullen.

Kolom Factuur
Alleen in een dagboek Kas/Bank
Start het dialoogvenster Afletteren openstaande posten.

Kolom Tegenrekening
Roept een keuzevenster op met alleen de voorkeursrekeningen van de debiteur of crediteur in de regel.

[Ctrl+T] Start het dialoogvenster Afletteren openstaande posten
Alleen in het veld Factuur van een nieuwe boekingsregel in een dagboek Kas/Bank
[Alt+G] Een grootboekrekening selecteren
[Alt+B] Een debiteur selecteren
[Alt+C] Een crediteur selecteren
[Alt+P] Ga naar het veld Periode (boven de boekingsregels)
[Alt+J] Ga naar het veld Jaar (boven de boekingsregels)
[Alt+R] Overzicht van alle boekingen op grootboekrekening van de regel tonen
[Alt+T] Overzicht van alle boekingen op tegenrekening van de regel tonen
[Alt+W] Zet de cursor in het veld BTW in de voet van het scherm
[Ctrl+N] Een nieuwe boekingsregel beginnen
[Ctrl+B] Start vanuit een dagboek met vaste tegenrekening de boekstuk informatie
[Ctrl+D] De geselecteerde boekingsregel verwijderen
[Alt+O] Zet de cursor in het veld Opmerking in de voet
[F3] Geselecteerde regel storneren/stornering opheffen
[F4]
Alleen in velden met:
Roept een keuzevenster op met gegevens uit de administratie, die u op de huidige cursorpositie kunt invullen
[F7] of [NUM *] In een veld van een nieuwe regel: Automatisch overnemen van het huidige veld van de vorige regel
[F12] Eenvoudig facturen splitsen naar verschillende kosten- of omzetrekeningen
Eenvoudig facturen splitsen naar BTW-hoog, BTW-laag en/of BTW-nul

SNELTOETSEN Urenboekingsprogramma

[F1] Toon help
[F4] Roept een keuzevenster op met gegevens uit de administratie, die u op de huidige cursorpositie kunt invullen
[F5] Huidige scherm bijwerken / verversen
[F10] De menubalk in het actieve programma activeren
[F11] In datum/tijd veld: voert automatisch de huidige datum/tijd in.
[Del] (Geselecteerde tekst) verwijderen
[Enter] * De opdracht voor de actieve optie of knop uitvoeren
* Ga naar het volgende veld
* In het laatste veld van de regel: Sla de regel op en begin een nieuwe regel
[Esc] Huidige regel leegmaken
[TAB] Naar de volgende optie / het volgende veld gaan
[Shift+TAB] Naar de vorige optie / het vorige veld gaan
[Alt+A] Ga naar Weburen Administratie kiezen
[Alt+I] Ga naar Weburen Instellingen
[Alt+J] Ga naar het veld Jaar
[Alt+K] Ga naar het veld Week
[Alt+S] Ga naar de pagina Weburen Urenstaat
[Alt+O] Ga naar het veld Opmerking onder de declaratieboekingsregels
[Alt+U] Ga naar de pagina Weburen Urenboekingsprogramma
[Ctrl+D] Verwijder de huidige regel
[Ctrl+N] Sla de huidige regel op en begin op een nieuwe regel
[Ctrl+S] Sla de huidige regel op (inclusief eventueel toegevoegde opmerking)
[Ctrl+Pijl-links] Ga naar de vorige dag
[Ctrl+Pijl-rechts] Ga naar de volgende dag